2ο Επιστημονικό Καφενείο

Η ΕΔΡΑΣΕ, στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή σύμπραξη Science Cafe for Adults, του προγράμματος Erasmus+, πραγματοποίησε το 2ο Επιστημονικό καφενείο, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ”Εψιλον”, με θέμα ‘‘Ψηφιακές Δεξιότητες για Ενήλικες και Ψηφιακές Υπηρεσίες”. Το σεμινάριο προσφέρθηκε δωρεάν και απευθυνόταν σε ενήλικες άνω των 45 ετών οι οποίοι θέλουν

Συνάντηση στη Χάλκη για το Science Cafe

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ φιλοξενήθηκαν οι συναντήσεις είκοσι εταίρων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Λιθουανία, Τσεχία, Τουρκία και Ελλάδα) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Επιστημονικού Καφενείου (“Science Café For Adults”). Κάθε εταίρος δημιουργεί και οργανώνει τρία Science Cafe, με θέματα επιλογής του. Βιντεοσκοπεί τη δράση αυτή, την μεταφράζει, την υποτιτλίζει και την διαθέτει

Πρόσκληση σε Εκδήλωση με θέμα “Ψηφιακές Δεξιότητες για Ενήλικες και Ψηφιακές Υπηρεσίες”

Η Αστική, εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική Εταιρία ΕΔΡΑΣΕ (www.edrase.gr), στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή σύμπραξη Science Cafe for Adults, του προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιεί το 2ο Επιστημονικό καφενείο, με θέμα ‘‘Ψηφιακές Δεξιότητες για Ενήλικες και Ψηφιακές Υπηρεσίες”. Το σεμινάριο αυτό παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 45 ετών οι οποίοι θέλουν να μάθουν να

Science cafe: Στόχοι – Δραστηριότητες

Στόχοι ✓ να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν οι γνώσεις και τα προσόντα των ενηλίκων που έχουν ολοκληρώσει ή έχουν σταματήσει την τυπική εκπαίδευση ✓ να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν πιο ενεργούς ρόλους για να ασχοληθούν με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή τους✓ να σπάσει τα εμπόδια προωθώντας ίσες