Εκδήλωση στο σχολείο της Κω (Νοέμβριος 2019)

Στις 13 Νοεμβρίου 2019, διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο σχολείο της Κω (2ο Λύκειο Κω) όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε μαθητές, καθηγητές, εκπροσώπους τοπικών φορέων και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται με πρόσφυγες. Στην εκδήλωση παρέστησαν και μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου της Χάλκης (Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης ”Σωκράτης Φανουράκης”) που έφτασαν στην Κω για τους

Εκδήλωση στο σχολείο της Χάλκης (Ιούνιος 2019)

Η δεύτερη εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο της Χάλκης έγινε μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης και είχε επίσης πολύ κόσμο που ζήτησε ενημέρωση τόσο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο και γενικότερα για τα προγράμματα που ελέγχονται είτε από το ΙΚΥ είτε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Χάλκης και πολλά μέλη

Εκδήλωση στο σχολείο της Χάλκης (Μάιος 2019)

Η πρώτη εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο της Χάλκης συνοδεύτηκε με την παρουσία όλων των μαθητών, καθηγητών και εκπροσώπων του Δήμου και τοπικών φορέων. Έγινε ανάλυση για τα προγράμματα Erasmus, για την συμμετοχή του σχολείου και των μαθητών και διαβάστηκαν τα αποτελέσματα. Ο κόσμος ήταν αρκετός και ζητήθηκε από την ΕΔΡΑΣΕ να επαναληφθεί η