Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Fano της Ιταλίας

Διδακτική – Εκπαιδευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Fano της Ιταλίας στις 4-6 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό κιτ επιβίωσης μεταναστών» (DISK). Το πρόγραμμα της προπόνησης είχε ως εξής: 1η μέρα Εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή για ενήλικες από την εμπειρία των ομάδων της ομάδας Εκπαίδευση και ηλικιωμένοι: προβληματισμός για δικαιώματα και προκλήσεις Moodle Πολυμέσα

Disk – Οδηγός Επιβίωσης Ψηφιακών Μεταναστών

Ένα νέο έργο ξεκίνησε το 2019. Ο τίτλος είναι το ” Οδηγός Επιβίωσης Ψηφιακών Μεταναστών” (DISK, 2019-1-PT01-KA204-060898). Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 εταίρους (3 οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, ένα πανεπιστήμιο και έναν ειδικό στην ποιοτική εκπαίδευση και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους) με συμπληρωματικές δεξιότητες, εμπειρίες και προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο αιτών είναι το Πανεπιστήμιο του