Ερωτηματολόγια / μοντέλα

Ως τελικό προϊόν του προγράμματος “LeaD In Practice” είναι τα παρακάτω ερωτηματολόγια/μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά είδη καταρτίσεων, όπως Μεικτής Μάθησης,  τομέα της Νεολαίας, Μικρής- Μεγάλης  Διάρκειας,  Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα ερωτηματολόγια αυτά προήλθαν από την κοινή εργασία όλων των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. ModelQ.BlendedLearningProjects ModelQ.LongTermTrainingsModel3 ModelQ.LongTermTrainingsModule1 ModelQ.ShortTrainings ModelQ.UniversityCourse ModelQ.YouthWorkPreparation

LeaD in Practice: η δια ζώσης φάση στην Αθήνα

LeaD in Practice Μια δράση  «Μεικτής Μάθησης» (blended-learning)  σχετικά με τον «Σχεδιασμό της Μάθησης στην Πράξη»  (Learning Design in Practice) Στόχοι του προγράμματος είναι: Η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών / βοηθών μάθησης των νέων σε θέματα που συνήθως παραμένουν άθικτα στις διαδικασίες κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας

LeaD in Practice: Πρόσκληση

Σεμινάριο Κατάρτισης 22 Σεπτεμβρίου 2017 – 31 Μαΐου 2018 | ΑΘΗΝΑ Η ΕΔΡΑΣΕ οργανώνει ένα 9μηνο σεμινάριο Μεικτής Μάθησης (blended-learning course- συνδυασμός εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με επιτόπια εκπαίδευση).  Αυτό έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει όλα τα μη επεξεργασμένα, άγνωστα και ανεπίλυτα ζητήματα και τις “καυτές πατάτες” που εμφανίζονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κινητικότητας