Ανταλλαγή νέων: ” Ενεργά και υγιεινά”

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε.  είναι εταίρος μαζί με την  Środowiskowo Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu σε ένα έργο KA105 με τίτλο ” Ενεργά και υγιεινά” (2019-2-PL01-KA105-066213). Είναι μια ανταλλαγή νέων που θα πραγματοποιηθεί στο Poronin της Πολωνίας από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2021. Το κύριο θέμα του έργου είναι η υγιεινή διατροφή,