Ερωτηματολόγια / μοντέλα

Ως τελικό προϊόν του προγράμματος “LeaD In Practice” είναι τα παρακάτω ερωτηματολόγια/μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά είδη καταρτίσεων, όπως Μεικτής Μάθησης,  τομέα της Νεολαίας, Μικρής- Μεγάλης  Διάρκειας,  Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα ερωτηματολόγια αυτά προήλθαν από την κοινή εργασία όλων των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. ModelQ.BlendedLearningProjects ModelQ.LongTermTrainingsModel3 ModelQ.LongTermTrainingsModule1 ModelQ.ShortTrainings ModelQ.UniversityCourse ModelQ.YouthWorkPreparation