επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΔΡΑΣΕ, Ημποριό,85110 Χάλκη, Δωδεκάνησα, Ελλάδα. Fax:  +302246045020 Τζιμόπουλος Νικόλαος, ntzimop@sch.gr, 6979776923, +302281062227 Ηλιάδης Ευάγγελος, vanil@otenet.gr  +306974918591 Φιλιόγλου Μιχαήλ, micfilioglou@hotmail.com