Εναρκτήρια συνάντηση στο Wiener Neustadt

Η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου “Flipped Adult Education” πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt από τις 16 έως τις 17 Νοεμβρίου 2018. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση ήταν τα εξής: Παρουσιάσεις των συνεργατών Η ιδέα πίσω από το Flipped Learning Σύγκριση λειτουργικών συστημάτων Flip of Bloom Αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτών Ομαδική συζήτηση

Σύντομη εκπαίδευση προσωπικού στη Μάλαγα της Ισπανίας

Ημερομηνίες:  Φεβρουάριος 02-05/ 02/2019 Φεβρουάριος 2019 Θέματα Διαφορετικές ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων – Ομαδική εργασία Τι σημαίνει ” προσέγγιση αυτόβουλης εκπαίδευσης (heutagogy)”; Διάφορες μέθοδοι ενεργητικής κατάρτισης με περιπτωσιολογικές μελέτες (workshop & group work) Το πλαίσιο DigComp 2.0 για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές Το DigComp ενσωματώνεται στην «Ανεστραμμένη Εκπαίδευση» Το πλαίσιο e-Xcellence για την ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη