Συνάντηση στη Χάλκη για το Science Cafe

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ φιλοξενήθηκαν οι συναντήσεις είκοσι εταίρων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Λιθουανία, Τσεχία, Τουρκία και Ελλάδα) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Επιστημονικού Καφενείου (“Science Café For Adults”). Κάθε εταίρος δημιουργεί και οργανώνει τρία Science Cafe, με θέματα επιλογής του. Βιντεοσκοπεί τη δράση αυτή, την μεταφράζει, την υποτιτλίζει και την διαθέτει

Τελική συνάντηση του σχεδίου

Η τελική συνάντηση του σχεδίου “Enhancing Digital Competence through Photography”  έλαβε μέρος στην Στοκχόλμη στις  29 & 3010/2021. Η ατζέντα της συνάντησης ήταν η παρακάτω: 1 Ολοκλήρωση έργου 1.1 Οικονομική έκθεση έργου – ο τελικός προϋπολογισμός και τα πρότυπα θα αποσταλούν εντός μιας εβδομάδας από τη συνάντηση 1.2 Κατάσταση παραδοτέων έργο Ορισμένα αρχεία πρέπει να

Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Fano της Ιταλίας

Διδακτική – Εκπαιδευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Fano της Ιταλίας στις 4-6 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό κιτ επιβίωσης μεταναστών» (DISK). Το πρόγραμμα της προπόνησης είχε ως εξής: 1η μέρα Εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή για ενήλικες από την εμπειρία των ομάδων της ομάδας Εκπαίδευση και ηλικιωμένοι: προβληματισμός για δικαιώματα και προκλήσεις Moodle Πολυμέσα