Συνάντηση TWInS στη Χάλκη

Την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τετραήμερο συνέδριο του προγράμματος Erasmus +, Action KA3, “Μαζί για την ένταξη στο σχολείο” – TWInS – στη Χάλκη. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ – www.edrase.gr). Έξι ευρωπαίοι εταίροι-εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ρουμανία και Ελλάδα)