Σεμινάριο με θέμα: «Οδηγός Επιβίωσης για Ψηφιακούς Μετανάστες»

Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ, https://www.edrase.gr), σε συνεργασία με την Training 2000 (It), το Univ. of Porto (Pt), τον European Foundation for Quality in Blended Learning (At), την «Οικό-πολις» και την EDUCOMMART οργανώνουν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Οδηγός Επιβίωσης για Ψηφιακούς Μετανάστες» Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του προγράμματος Erasmus+/”Digital Immigrants Survival Kit”, (DISK, 2019-1-PT01-KA204-060898) και