Εκδήλωση διάχυσης στην Αθήνα

Την Παρασκευή 9/8 , η Ηellenic Youth Participation (ΗΥΡ), εταίρος της ΕΔΡΑΣΕ, πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Erasmus+/KA105 με θέμα :  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  στα γραφεία της, στην Αθήνα. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν ”Λίγα λόγια για τα Συναισθήματα”.

Εκδήλωση διάχυσης στο Χαϊδάρι

Την Δευτέρα 30/9/2019 , Ο  Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ), εταίρος της ΕΔΡΑΣΕ, πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Erasmus+/KA105 με θέμα :  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  στα γραφεία του, στην Αθήνα. Ακολούθησε, σε συνεργασία με την ΕΔΡΑΣΕ βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ακούω τον άλλο».

Ημερίδα επιμόρφωσης στην Κηφισιά

Πραγματοποιήθηκε  στις 20/6/201, στις εγκαταστάσεις του 1ου  Δημοτικού σχολείου Κηφισιάς ημερίδα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η EDUCOMMART, εταίρος της ΕΔΡΑΣΕ με θέμα: «ΣΥΝ-αισθήματα». Η ημερίδα ήταν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+/KA105 με θέμα :  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ