Καλές πρακτικές

ΤΙΤΛΟΣ Psychological Interventionin the Classroom Good practices ΣΧΟΛΕΙΟ Secondary School of Halki Island 2nd Lyceum of Kos island MAIN OBJECTIVE Improving student relations, towards more cooperative practices. Exploitation of the psychologist’s input data from classroom teachers ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 11-17 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ The meaning of the term classroom management has changed from describing discipline practices and

Ανταλλαγή νέων: ” Ενεργά και υγιεινά”

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε.  είναι εταίρος μαζί με την  Środowiskowo Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu σε ένα έργο KA105 με τίτλο ” Ενεργά και υγιεινά” (2019-2-PL01-KA105-066213). Είναι μια ανταλλαγή νέων που θα πραγματοποιηθεί στο Poronin της Πολωνίας από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2021. Το κύριο θέμα του έργου είναι η υγιεινή διατροφή,