Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση και Πολιτιστική κληρονομιά

KA227 – Strategic Partnerships for school education Title «Culture heritage and Gamification in Education» Culture heritage and Gamification in Education Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση και Πολιτιστική κληρονομιά Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η ΕΔΡΑΣΕ, επιχειρεί να συνδέσει  τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της στρατηγικής παιγνίων με την εκπαίδευση. Στοχεύει στη χρήση μιας εφαρμογής