Συνάντηση στη Struga – Βόρεια Μακεδονία

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την ομιλία μίσους δια ζώσης και διαδικτυακά, τις ρίζες  της και τις συνέπειές της. Θα βελτιώσουν τις δικές τους δεξιότητες που σχετίζονται με

Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους”

Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους” Erasmus+/KA1  Κινητικότητα των Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας Το εκπαιδευτικό μάθημα «Ομιλία χωρίς μίσος: Μέθοδοι και τεχνικές καταπολέμησης της ομιλίας του μίσους» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ακόλουθους στόχους: α) Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων στον τομέα

Εναρκτήρια συνάντηση για το CICERO

Εναρκτήρια συνάντηση Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt της Αυστρίας από 29 έως 30 Μαρτίου 2019. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Έναρξη του προγράμματος Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής Οργάνωση του προγράμματος Συζήτηση για το περιεχόμενο του προγράμματος Δημιουργία του τελικού προϊόντος

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO)

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO) 2018-1-SE01-KA204-039051 Πρόγραμμα: Erasmus+ Βασική Δράση: ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών Τύπος Δράσης: ΚΑ204 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Εταίροι:  University of Stockholm (SE)(συντονιστής), ΕΔΡΑΣΕ(GR),EBI/EIE (AT), Asociacion Arrabal Aid (ES), ProAndo (PT) Το πρόγραμμα CICERO (Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων