ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Εταιρεία δράσεων επιμόρφωσης

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

«Ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της βελτίωσης εκπαίδευσης με τεχνολογία 3D εκτύπωσης»

(Empowering students through educational enhancement with 3D printing technology-ESTEM-3D), 2023-1-CY-KA210-SCH-8A01F589 Λίγα λόγια για το έργο: Το ESTEM-3D είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τις μειονεκτούσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, να μάθουν για τις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ενώ η 3D εκτύπωση εξακολουθεί να

2η Κινητικότητα – Luton

Η  κινητικότητα A2 πραγματοποιήθηκε στο Luton UK, από τις 10 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022. Αυτό ήταν το τελευταίο στοιχείο του έργου. Κάθε πρωτότυπη γραπτή ιστορία είχε αναδιατυπωθεί ως γραφικό και στη συνέχεια ως podcast ή βίντεο, και όλες οι ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν ξανά για να γιορτάσoυν και μοιραστούν τα αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα

1η Κινητικότητα – ΑΘΗΝΑ

Η 1η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 19 έως 25 Μαΐου 2022. Παρόντες ήταν εταίροι από τους ακόλουθους οργανισμούς: You Press (Ηνωμένο Βασίλειο), ABCD (Αρμενία), EDRASE (Ελλάδα), Youth Spirit Center (Ιορδανία), Κέντρο Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών (Ουκρανία). Ήταν ένα σεμινάριο όπου οι συμμετέχοντες έμαθαν για το ScribersHive, επανεξέτασαν τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο

Scribers Hive 2020: Εξερευνώντας  και προβάλλοντας  τις πολιτισμικές διαφορές μέσω δημιουργικών μέσων

Το ScribersHive έχει ήδη αναπτυχθεί και δοκιμαστεί με επιτυχία από τη You Press http://youpress.org.uk  ως δραστηριότητα μέσων των νέων  στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς με ένα έργο Erasmus+/ KA1 το 2018-19. Περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες: (α) τη σύνταξη ενός άρθρου για κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα της νεολαίας· (β) δημιουργία γραφικών (κόμικς) με βάση το άρθρο. (γ)

Παράλληλες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Χάλκη

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των επιστημονικών καφενείων που έγιναν από την αρχή του προγράμματος, παρουσιάστηκαν όλες οι σχετικές με το πρόγραμμα δραστηριότητες της ΕΔΡΑΣΕ στα δύο τελευταία χρόνια, σε μία παράλληλη εκδήλωση, στην Χάλκη και στην Αθήνα. Σε αυτό το Multiplier event, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες

2022 Συνάντηση στο Μπάρι

Πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022, η τέταρτη και τελευταία δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Στη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, αξιολογήθηκαν όλα τα ”Επιστημονικά καφενεία” που υλοποίησαν οι εταίροι και παρουσιάστηκαν τα μικρής διάρκειας (Bite Size) βίντεο για το κάθε θέμα από κάθε εταίρο. Ορίστηκαν επίσης οι

2022 Συνάντηση για τη βιοποικιλότητα

Πραγματοποιήθηκε το τρίτο επιστημονικό καφενείο του προγράμματος, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στο αμφιθέατρο του 1ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου, με θέμα την Κλιματική αλλαγή και τη Βιοποικιλότητα. Στο τρίτο και τελευταίο αυτό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής σύμπραξης Erasmus+, παρουσίασαν τo θέμα στους συμμετέχοντες ενήλικες οι κ. Νίκος Γαβαλάς και Ευάγγελος Ηλιάδης. Ακολούθησε συζήτηση, αναφορές σε επίκαιρα

2022 Συνάντηση στην Πράγα

Πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας η δια ζώσης συνάντηση των υπευθύνων του προγράμματος με τους άλλους εταίρους της σύμπραξης, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου 2022.Στη συνάντηση αποτιμήθηκε η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος, συζητήθηκε η οργάνωση του 3ου και τελευταίου επιστημονικού καφενείου στην κάθε χώρα, η θεματολογία του, συζητήθηκαν οι δράσεις για την