Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με την χρήση ψηφιακής φωτογραφίας – σεμινάριο

Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε.) στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+/KA2:  Enhancing Digital Competence through Photography ( CICERO ) διοργανώνει το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο: «Ανάπτυξη  των  ψηφιακών δεξιοτήτων  με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφίας» Συντονιστής Νίκος Τζιμόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 Συγγραφή και διαμόρφωση επιμορφωτικού υλικού Μαρία Ιωσηφίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ86 Νίκος Τζιμόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 Εκπαιδευτής Μιχάλης Φιλιόγλου ΔιάρκειαΔέκα (10) εβδομάδων  ~50 ωρών

Enhancing Digital Competence through Photography (CICERO) – Συνάντηση στην Πορτογαλία

Σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Στα πλαίσια του προγράμματος Enhancing Digital Competence through Photography (CICERO, 2018-1-SE01-KA204-039051), πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία πρόγραμμα κατάρτισης, από 1 έως 5/11/2019. Η κατάρτιση έλαβε χώρα στις πόλεις Porto and Póvoa de Varzim. Ημερήσια διάταξη της κατάρτισης: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων στα γραφεία της Proandi “Σύνθεση εικόνας I”: Κανόνας τρίτου, The

Εναρκτήρια συνάντηση για το CICERO

Εναρκτήρια συνάντηση Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt της Αυστρίας από 29 έως 30 Μαρτίου 2019. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Έναρξη του προγράμματος Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής Οργάνωση του προγράμματος Συζήτηση για το περιεχόμενο του προγράμματος Δημιουργία του τελικού προϊόντος

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO)

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO) 2018-1-SE01-KA204-039051 Πρόγραμμα: Erasmus+ Βασική Δράση: ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών Τύπος Δράσης: ΚΑ204 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Εταίροι:  University of Stockholm (SE)(συντονιστής), ΕΔΡΑΣΕ(GR),EBI/EIE (AT), Asociacion Arrabal Aid (ES), ProAndo (PT) Το πρόγραμμα CICERO (Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων