συνέδριο στη Μάλαγα

Το 2ο Συνέδριο του προγράμματος οργανώθηκε από το SAFAMálaga(Colegio “SAFA-ICET”) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα. Το SAFAMálaga είναι ο Ισπανός εταίρος στο πρόγραμμα «Ποιότητα στη Μεικτή Εκπαίδευση. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από 27 – 29/08/2015. Το Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig αναπτύσσει κριτήρια ποιότητας για την Μεικτή Εκπαίδευση, εστιασμένα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Τα πρώτα αποτελέσματα

συνάντηση στη Σύρο

Ενδιάμεση συνάντηση του προγράμματος στη Σύρο Πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, στις 29 & 30 Αυγούστου του 2014, η ενδιάμεση συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Blended Learning Quality-Concepts Optimized for Adult Education». Σε αυτήν πήραν μέρος εκτός της ΕΔΡΑΣΕ που φιλοξενούσε την συνάντηση αντιπρόσωποι του Digilab του Πανεπ. Ρώμης Sapienza, European Initiative for Education (Αυστρία),

συνέδριο στην Αυστρία

Το πρώτο διεθνές συνέδριο του Πολυμερούς Σχέδιου Grundtvig “Ποιότητα στην Μεικτή Εκπαίδευση (Blended Learning)- Έννοιες Βελτιστοποιημένες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων” (BLAdEdu) έλαβε χώρα την 21η και 22η Φεβρουαρίου 2014 στο Wiener Neustadt (Αυστρία). Είναι ένα από τα 2 προγραμματισμένα συνέδρια για να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου: Στο Wiener Neustadt το 2014 και στην

εισαγωγικό – Blended Learning

ERASMUS + Η ΕΔΡΑΣΕ συμμετέχει στο LLP/Grundtvig Multilateral Project με τον τίτλο: Ποιότητα στην «Μεικτή Εκπαίδευση»- Έννοιες βελτιστοποιημένες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. (PROJECT NUMBER-539717-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP). Άλλοι εταίροι που συμμετέχουν είναι: Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” ,Roma, Italy Federazione Culturale “Europaclub” Roma        , Italy, European Initiative for Education/Europaische Bildungsinitiative Wiener Neustadt Austria Vienna University of