εκδηλώσεις με τον Δήμο Αιγάλεω

Συμφωνήθηκε η συνεργασία της ΕΔΡΑΣΕ με τον Δήμο Αιγάλεω, Αττικής, με σκοπό την συνδιοργάνωση πέντε καταρχάς εκδηλώσεων, για το έτος 2017. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι συνέχεια και εξέλιξη του «Επιστημονικού Καφενείου» που από το 2010 οργανώνεται από την ΕΔΡΑΣΕ στην Αθήνα και το Αιγάλεω. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Εγώ και ο συνάνθρωπός μου: