Εναρκτήρια συνάντηση στο Wiener Neustadt

Η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου “Flipped Adult Education” πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt από τις 16 έως τις 17 Νοεμβρίου 2018. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση ήταν τα εξής: Παρουσιάσεις των συνεργατών Η ιδέα πίσω από το Flipped Learning Σύγκριση λειτουργικών συστημάτων Flip of Bloom Αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτών Ομαδική συζήτηση

Σύντομη εκπαίδευση προσωπικού στη Μάλαγα της Ισπανίας

Ημερομηνίες:  Φεβρουάριος 02-05/ 02/2019 Φεβρουάριος 2019 Θέματα Διαφορετικές ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων – Ομαδική εργασία Τι σημαίνει ” προσέγγιση αυτόβουλης εκπαίδευσης (heutagogy)”; Διάφορες μέθοδοι ενεργητικής κατάρτισης με περιπτωσιολογικές μελέτες (workshop & group work) Το πλαίσιο DigComp 2.0 για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές Το DigComp ενσωματώνεται στην «Ανεστραμμένη Εκπαίδευση» Το πλαίσιο e-Xcellence για την ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη

Ανεστραμμένη Εκπαίδευση για Ενήλικες

Το πρόγραμμα FADE-in “Flipped Education for Adults” εξετάζει τον ορίζοντα των εκπαιδευτικών εξελίξεων και λαμβάνει υπόψη την καινοτομία των τελευταίων δέκα ετών. Αυτό προκαλεί τη μετατόπιση των μεθόδων κατάρτισης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Απλά επιτόπια μαθήματα διδασκαλίας ή τεχνολογικά ενισχυμένα μαθήματα μεικτής μάθησης (Blended Learning) πρέπει να μετατοπιστούν στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία…. Ανεστραμμένη Εκπαίδευση για