Συνάντηση στη Struga – Βόρεια Μακεδονία

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την ομιλία μίσους δια ζώσης και διαδικτυακά, τις ρίζες  της και τις συνέπειές της. Θα βελτιώσουν τις δικές τους δεξιότητες που σχετίζονται με

Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους”

Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους” Erasmus+/KA1  Κινητικότητα των Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας Το εκπαιδευτικό μάθημα «Ομιλία χωρίς μίσος: Μέθοδοι και τεχνικές καταπολέμησης της ομιλίας του μίσους» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ακόλουθους στόχους: α) Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων στον τομέα