Συνάντηση στην Πίζα της Ιταλίας

Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος έγινε στην Πίζα της Ιταλίας, όπου διοργανώθηκε παράλληλα και συνέδριο διάχυσης των αποτελεσμάτων. Εκεί ο κάθε εταίρος παρουσίασε τα αποτελέσματα, τις καλές πρακτικές και επισήμανε την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αν υπάρξει σχετική ευκαιρία. Έγινε αξιολόγηση των επιμέρους πρακτικών του κάθε εταίρου και ανταλλαγή σκέψεων για τα

Συνάντηση στο Ιάσιο της Ρουμανίας

Η πέμπτη συνάντηση έγινε στο Ιάσιο της Ρουμανίας και ήταν καθοριστική για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι κ. Βαγγέλης Ηλιάδης, Νίκος Τζιμόπουλος και Μαρία Ιωσηφίδου.

Συνάντηση στην Κω

Η τέταρτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε ως έκτακτη, στην Κω, και προέκυψε απ’ την ανάγκη να βρεθούν οι εταίροι κοντά σε χώρους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων καθώς και για την καταγραφή των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης που εφαρμόζονται εκεί. Κλήθηκε και εκπρόσωπος των Βρυξελλών, υπεύθυνος της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Συνάντηση στο Λονδίνο

Η τρίτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε στο Λονδίνο από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2018. Σε αυτήν καθορίστηκαν οι περίοδοι εφαρμογής των παρεμβάσεων που ο κάθε εταίρος αποφάσισε, στην τάξη. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι διευθυντές των εμπλεκόμενων σχολείων κ. Βαγγέλης Ηλιάδης (Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης Σωκράτης Φανουράκης) και κ.

Συνάντηση στην Σίντρα (Λισαβόνα) της Πορτογαλίας

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος έγινε τον Ιανουάριο του 2018 (23 – 28 Ιανουαρίου) στην Σίντρα. Εκεί καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, το πλάνο της διαχείρισης και ο τρόπος που ο κάθε φορέας θα εργαστεί. Καθορίστηκαν επίσης τα πακέτα εργασίας και η εμπλοκή του κάθε φορέα σε καθένα από αυτά. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ ο

Συνάντηση TWInS στη Χάλκη

Την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τετραήμερο συνέδριο του προγράμματος Erasmus +, Action KA3, “Μαζί για την ένταξη στο σχολείο” – TWInS – στη Χάλκη. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ – www.edrase.gr). Έξι ευρωπαίοι εταίροι-εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ρουμανία και Ελλάδα)