Καλές πρακτικές

ΤΙΤΛΟΣ Psychological Interventionin the Classroom Good practices ΣΧΟΛΕΙΟ Secondary School of Halki Island 2nd Lyceum of Kos island MAIN OBJECTIVE Improving student relations, towards more cooperative practices. Exploitation of the psychologist’s input data from classroom teachers ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 11-17 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ The meaning of the term classroom management has changed from describing discipline practices and

Συνεργαζόμενοι φορείς

Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba (Italy) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Linc – Campo nell’Elba  (Italy) Istituto Comprensivo Liana StrentaTongiorgi – Pisa (Italy) LondonSpark – London (UK) Agrupamento D. Carlos I – Sintra (Portugal) Associação para a AcçãoEducativa, Cultural e DesportivaJanela das Brincandeiras – Sintra (Portugal) EUROPANET Association – IASI (Romania)

Εκδήλωση στο σχολείο της Κω (Νοέμβριος 2019)

Στις 13 Νοεμβρίου 2019, διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο σχολείο της Κω (2ο Λύκειο Κω) όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε μαθητές, καθηγητές, εκπροσώπους τοπικών φορέων και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται με πρόσφυγες. Στην εκδήλωση παρέστησαν και μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου της Χάλκης (Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης ”Σωκράτης Φανουράκης”) που έφτασαν στην Κω για τους

Εκδήλωση στο σχολείο της Χάλκης (Ιούνιος 2019)

Η δεύτερη εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο της Χάλκης έγινε μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης και είχε επίσης πολύ κόσμο που ζήτησε ενημέρωση τόσο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο και γενικότερα για τα προγράμματα που ελέγχονται είτε από το ΙΚΥ είτε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Χάλκης και πολλά μέλη

Εκδήλωση στο σχολείο της Χάλκης (Μάιος 2019)

Η πρώτη εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο της Χάλκης συνοδεύτηκε με την παρουσία όλων των μαθητών, καθηγητών και εκπροσώπων του Δήμου και τοπικών φορέων. Έγινε ανάλυση για τα προγράμματα Erasmus, για την συμμετοχή του σχολείου και των μαθητών και διαβάστηκαν τα αποτελέσματα. Ο κόσμος ήταν αρκετός και ζητήθηκε από την ΕΔΡΑΣΕ να επαναληφθεί η

Συνάντηση στην Πίζα της Ιταλίας

Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος έγινε στην Πίζα της Ιταλίας, όπου διοργανώθηκε παράλληλα και συνέδριο διάχυσης των αποτελεσμάτων. Εκεί ο κάθε εταίρος παρουσίασε τα αποτελέσματα, τις καλές πρακτικές και επισήμανε την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αν υπάρξει σχετική ευκαιρία. Έγινε αξιολόγηση των επιμέρους πρακτικών του κάθε εταίρου και ανταλλαγή σκέψεων για τα

Συνάντηση στο Ιάσιο της Ρουμανίας

Η πέμπτη συνάντηση έγινε στο Ιάσιο της Ρουμανίας και ήταν καθοριστική για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι κ. Βαγγέλης Ηλιάδης, Νίκος Τζιμόπουλος και Μαρία Ιωσηφίδου.