Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους”

Πρόγραμμα Κατάρτισης: “Ομιλία Χωρίς Μίσος: Μέθοδοι & Τεχνικές για την καταπολέμηση της Ομιλίας του Μίσους” Erasmus+/KA1  Κινητικότητα των Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας Το εκπαιδευτικό μάθημα «Ομιλία χωρίς μίσος: Μέθοδοι και τεχνικές καταπολέμησης της ομιλίας του μίσους» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ακόλουθους στόχους: α) Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων στον τομέα

Εναρκτήρια συνάντηση για το CICERO

Εναρκτήρια συνάντηση Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt της Αυστρίας από 29 έως 30 Μαρτίου 2019. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Έναρξη του προγράμματος Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής Οργάνωση του προγράμματος Συζήτηση για το περιεχόμενο του προγράμματος Δημιουργία του τελικού προϊόντος

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO)

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της φωτογραφίας (CICERO) 2018-1-SE01-KA204-039051 Πρόγραμμα: Erasmus+ Βασική Δράση: ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών Τύπος Δράσης: ΚΑ204 – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Εταίροι:  University of Stockholm (SE)(συντονιστής), ΕΔΡΑΣΕ(GR),EBI/EIE (AT), Asociacion Arrabal Aid (ES), ProAndo (PT) Το πρόγραμμα CICERO (Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Εναρκτήρια συνάντηση στο Wiener Neustadt

Η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου “Flipped Adult Education” πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt από τις 16 έως τις 17 Νοεμβρίου 2018. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση ήταν τα εξής: Παρουσιάσεις των συνεργατών Η ιδέα πίσω από το Flipped Learning Σύγκριση λειτουργικών συστημάτων Flip of Bloom Αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτών Ομαδική συζήτηση

Σύντομη εκπαίδευση προσωπικού στη Μάλαγα της Ισπανίας

Ημερομηνίες:  Φεβρουάριος 02-05/ 02/2019 Φεβρουάριος 2019 Θέματα Διαφορετικές ομάδες ενήλικων εκπαιδευόμενων – Ομαδική εργασία Τι σημαίνει ” προσέγγιση αυτόβουλης εκπαίδευσης (heutagogy)”; Διάφορες μέθοδοι ενεργητικής κατάρτισης με περιπτωσιολογικές μελέτες (workshop & group work) Το πλαίσιο DigComp 2.0 για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές Το DigComp ενσωματώνεται στην «Ανεστραμμένη Εκπαίδευση» Το πλαίσιο e-Xcellence για την ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη

Fade-in Ανεστραμμένη Εκπαίδευση για Ενήλικες

Το πρόγραμμα FADE-in “Flipped Education for Adults” εξετάζει τον ορίζοντα των εκπαιδευτικών εξελίξεων και λαμβάνει υπόψη την καινοτομία των τελευταίων δέκα ετών. Αυτό προκαλεί τη μετατόπιση των μεθόδων κατάρτισης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Απλά επιτόπια μαθήματα διδασκαλίας ή τεχνολογικά ενισχυμένα μαθήματα μεικτής μάθησης (Blended Learning) πρέπει να μετατοπιστούν στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία…. Ανεστραμμένη Εκπαίδευση για

Εργαλεία και Δεξιότητες για την διαχείριση των Συναισθημάτων

Πρόκειται για μια κατάρτιση που θα πραγματοποιηθεί  στην  Cantabria της Ισπανίας την άνοιξη του 2019 Εργαλεία και Δεξιότητες για την διαχείριση των Συναισθημάτων

Συνάντηση TWInS στη Χάλκη

Την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τετραήμερο συνέδριο του προγράμματος Erasmus +, Action KA3, “Μαζί για την ένταξη στο σχολείο” – TWInS – στη Χάλκη. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ – www.edrase.gr). Έξι ευρωπαίοι εταίροι-εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ρουμανία και Ελλάδα)

Συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΕ σε νέο πρόγραμμα Erasmus+

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο ένα νέο διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ε.ΔΡΑΣ.Ε. “TWiNS – Together Working for Inclusione At School” Ανήκει στη Δράση ΚΑ3, είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε και τον συντονισμό έχει Ιταλικός φορέας εκπαίδευσης (Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba), ενώ συμμετέχουν ως εταίροι του προγράμματος, εκτός απ’ την ΕΔΡΑΣΕ, 3