Συνάντηση στην Πίζα της Ιταλίας

Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος έγινε στην Πίζα της Ιταλίας, όπου διοργανώθηκε παράλληλα και συνέδριο διάχυσης των αποτελεσμάτων. Εκεί ο κάθε εταίρος παρουσίασε τα αποτελέσματα, τις καλές πρακτικές και επισήμανε την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αν υπάρξει σχετική ευκαιρία. Έγινε αξιολόγηση των επιμέρους πρακτικών του κάθε εταίρου και ανταλλαγή σκέψεων για τα

Συνάντηση στο Ιάσιο της Ρουμανίας

Η πέμπτη συνάντηση έγινε στο Ιάσιο της Ρουμανίας και ήταν καθοριστική για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι κ. Βαγγέλης Ηλιάδης, Νίκος Τζιμόπουλος και Μαρία Ιωσηφίδου.

Συνάντηση στην Κω

Η τέταρτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε ως έκτακτη, στην Κω, και προέκυψε απ’ την ανάγκη να βρεθούν οι εταίροι κοντά σε χώρους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων καθώς και για την καταγραφή των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης που εφαρμόζονται εκεί. Κλήθηκε και εκπρόσωπος των Βρυξελλών, υπεύθυνος της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Συνάντηση στο Λονδίνο

Η τρίτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε στο Λονδίνο από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2018. Σε αυτήν καθορίστηκαν οι περίοδοι εφαρμογής των παρεμβάσεων που ο κάθε εταίρος αποφάσισε, στην τάξη. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι διευθυντές των εμπλεκόμενων σχολείων κ. Βαγγέλης Ηλιάδης (Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης Σωκράτης Φανουράκης) και κ.

Συνάντηση στην Σίντρα (Λισαβόνα) της Πορτογαλίας

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος έγινε τον Ιανουάριο του 2018 (23 – 28 Ιανουαρίου) στην Σίντρα. Εκεί καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, το πλάνο της διαχείρισης και ο τρόπος που ο κάθε φορέας θα εργαστεί. Καθορίστηκαν επίσης τα πακέτα εργασίας και η εμπλοκή του κάθε φορέα σε καθένα από αυτά. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ ο

Disk – Οδηγός Επιβίωσης Ψηφιακών Μεταναστών

Ένα νέο έργο ξεκίνησε το 2019. Ο τίτλος είναι το ” Οδηγός Επιβίωσης Ψηφιακών Μεταναστών” (DISK, 2019-1-PT01-KA204-060898). Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 εταίρους (3 οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, ένα πανεπιστήμιο και έναν ειδικό στην ποιοτική εκπαίδευση και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους) με συμπληρωματικές δεξιότητες, εμπειρίες και προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο αιτών είναι το Πανεπιστήμιο του

Enhancing Digital Competence through Photography (CICERO) – Συνάντηση στην Πορτογαλία

Σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Στα πλαίσια του προγράμματος Enhancing Digital Competence through Photography (CICERO, 2018-1-SE01-KA204-039051), πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία πρόγραμμα κατάρτισης, από 1 έως 5/11/2019. Η κατάρτιση έλαβε χώρα στις πόλεις Porto and Póvoa de Varzim. Ημερήσια διάταξη της κατάρτισης: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων στα γραφεία της Proandi “Σύνθεση εικόνας I”: Κανόνας τρίτου, The

Εκδήλωση διάχυσης στην Αθήνα – ΕΠΙΟΝΗ

Η ΕΠΙΟΝΗ παρουσίασε, μαζί με τις άλλες δράσεις της, το σχέδιο “Tools & Skills for Emotional management” στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στα πλαίσια της 3ης ημερίδας με επίκεντρο τους ανεπίσημους φροντιστές. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Εκδήλωση διάχυσης στην Αθήνα

Την Παρασκευή 9/8 , η Ηellenic Youth Participation (ΗΥΡ), εταίρος της ΕΔΡΑΣΕ, πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Erasmus+/KA105 με θέμα :  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  στα γραφεία της, στην Αθήνα. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν ”Λίγα λόγια για τα Συναισθήματα”.

Εκδήλωση διάχυσης στο Χαϊδάρι

Την Δευτέρα 30/9/2019 , Ο  Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ), εταίρος της ΕΔΡΑΣΕ, πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος Erasmus+/KA105 με θέμα :  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  στα γραφεία του, στην Αθήνα. Ακολούθησε, σε συνεργασία με την ΕΔΡΑΣΕ βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ακούω τον άλλο».