Καλώς ήλθατε!

Η ΕΔΡΑΣΕ είναι μια εταιρία Αστική-Μη Κερδοσκοπική, που ιδρύθηκε  το 2010. Σκοπό έχει να προωθήσει κατά κύριο λόγο τις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και διεθνώς, αλλά και την εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων και ενηλίκων, με δράσεις όπως Σεμινάρια, Διαλέξεις, Συζητήσεις, Εξ’ αποστάσεως προγράμματα και παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού. Γι’ αυτό το σκοπό