Συνάντηση στην Κω

Η τέταρτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε ως έκτακτη, στην Κω, και προέκυψε απ’ την ανάγκη να βρεθούν οι εταίροι κοντά σε χώρους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων καθώς και για την καταγραφή των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης που εφαρμόζονται εκεί. Κλήθηκε και εκπρόσωπος των Βρυξελλών, υπεύθυνος της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Συνάντηση στο Λονδίνο

Η τρίτη συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΔΡΑΣΕ για το πρόγραμμα, έγινε στο Λονδίνο από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2018. Σε αυτήν καθορίστηκαν οι περίοδοι εφαρμογής των παρεμβάσεων που ο κάθε εταίρος αποφάσισε, στην τάξη. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ οι διευθυντές των εμπλεκόμενων σχολείων κ. Βαγγέλης Ηλιάδης (Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης Σωκράτης Φανουράκης) και κ.

Συνάντηση στην Σίντρα (Λισαβόνα) της Πορτογαλίας

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος έγινε τον Ιανουάριο του 2018 (23 – 28 Ιανουαρίου) στην Σίντρα. Εκεί καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, το πλάνο της διαχείρισης και ο τρόπος που ο κάθε φορέας θα εργαστεί. Καθορίστηκαν επίσης τα πακέτα εργασίας και η εμπλοκή του κάθε φορέα σε καθένα από αυτά. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΔΡΑΣΕ ο

Συνάντηση TWInS στη Χάλκη

Την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τετραήμερο συνέδριο του προγράμματος Erasmus +, Action KA3, “Μαζί για την ένταξη στο σχολείο” – TWInS – στη Χάλκη. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ – www.edrase.gr). Έξι ευρωπαίοι εταίροι-εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ρουμανία και Ελλάδα)

Συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΕ σε νέο πρόγραμμα Erasmus+

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο ένα νέο διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ε.ΔΡΑΣ.Ε. “TWiNS – Together Working for Inclusione At School” Ανήκει στη Δράση ΚΑ3, είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε και τον συντονισμό έχει Ιταλικός φορέας εκπαίδευσης (Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba), ενώ συμμετέχουν ως εταίροι του προγράμματος, εκτός απ’ την ΕΔΡΑΣΕ, 3