ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Science cafe https://sciencecafeforadults.eu/

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Training course on: ” Digital Immigrants Survival kit”

The Educational Activities Society (EDRASE, https://www.edrase.gr ), in collaboration with Training 2000 (It), Univ. of Porto (Pt), the European Foundation for Quality in Blended Learning (At), Oiko-Polis and EDUCOMMART are organizing a distance e-learning course on ” Digital Immigrants Survival kit” The training material was developed during the Erasmus + / “Digital Immigrants Survival Kit”

On line kick off meeting for “Cultural heritage and Gamification in Education”

On Wednesday , 23 of June 2021, the kick-off meeting of the Erasmus+KA227 project “Culture heritage and Gamification in Education” (CultGamEdu) took place online aiming to take the first step towards achieving its goals, review the partners’ tasks and schedule the first LTTA due to Covid 19 restrictions  in October 2021. CultGamEdu is a 24-month

2nd Scientific Café

EDRASE, in the context of its participation in the European partnership Science Cafe for Adults, of the Erasmus + program, held the 2nd Scientific Café, on Saturday, December 11, 2021, in the amphitheater of the Educational Club “Epsilon”, with the subject “Digital Skills for Adults and Digital Services”. The seminar was offered free of charge

Meeting in Chalki for Science Cafe

The Cultural Center “Socrates Fanourakis” of Halki hosted the meetings of twenty partners from five European countries (Italy, Lithuania, Czech Republic, Turkey and Greece) in the framework of the Erasmus + Science Café For Adults program. Each partner creates and organizes three live Science Cafe, with topics of their choice. Videotapes this action, translates it,