ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Εταιρεία δράσεων επιμόρφωσης

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

2022 Meeting in Bari

The fourth and final live meeting of the program partners took place in Bari, Italy, on 20 and 21 October 2022. During the work of the meeting, all the ”Scientific cafes” implemented by the partners were evaluated, and the short (Bite Size) videos on each topic from each partner were presented. Were also defined the

2022 Meeting in Prague

The live meeting of the program managers with the other partnership partners, was held in Prague, Czech Republic, from May 13 to 15, 2022. At the meeting, was assessed the course of the program so far, was discussed the organization of the 3rd and last Science cafe event in each country, its topics, were discussed

3rd science cafe

EDRASE, as part of its participation in the European partnership Science Cafe for Adults, of the Erasmus+ program, held the 3rd Science Cafe, on June 21, 2022, in the auditorium of the 1st General Lyceum of Zografou, on the topic of “Climate change and Biodiversity”. The seminar was offered free of charge and aimed at

Training course on: ” Digital Immigrants Survival kit”

The Educational Activities Society (EDRASE, https://www.edrase.gr ), in collaboration with Training 2000 (It), Univ. of Porto (Pt), the European Foundation for Quality in Blended Learning (At), Oiko-Polis and EDUCOMMART are organizing a distance e-learning course on ” Digital Immigrants Survival kit” The training material was developed during the Erasmus + / “Digital Immigrants Survival Kit”