ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης The CICERO photo competition is an international competition with a focus on photography in public spaces. Deadline constest: 31/August/2021. UPLOAD YOUR PICTURE www.project-cicero.eu/contest

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Call for applications CICERO photo competition

Call for applications CICERO photo competition The CICERO photo competition is an international competition with a focus on photography in public spaces and was launched by the CO-financed Erasmus project of the European Union CICERO (Enhancing Digital Competence through Photography). For the first time, the photo competition will be held under the motto “European Cultural

Enhancing Digital Competence through Photography ( CICERO ) – traning course

The Educational Activities Society (EDRASE), in the framework of the Erasmus+/KA2 project Enhancing Digital Competence through Photography ( CICERO ),  organizes a Distance learning training course . Coordinator Nikos Tzimopoulos (ICT Teacher) Writing and configuration of training material Maria Iosifidou (ICT Teacher) Nikos Tzimopoulos (ICT Teacher) Trainer Michail Filioglou Duration Ten (10) weeks ~50 hours

Good practices

TITLE Psychological Interventionin the Classroom Good practices School Secondary School of Halki Island 2nd Lyceum of Kos island MAIN OBJECTIVE Improving student relations, towards more cooperative practices. Exploitation of the psychologist’s input data from classroom teachers AGE GROUP 11-17 SHORT DESCRIPTION The meaning of the term classroom management has changed from describing discipline practices and

Cooperating agencies

Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba (Italy) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Linc – Campo nell’Elba  (Italy) Istituto Comprensivo Liana StrentaTongiorgi – Pisa (Italy) LondonSpark – London (UK) Agrupamento D. Carlos I – Sintra (Portugal) Associação para a AcçãoEducativa, Cultural e DesportivaJanela das Brincandeiras – Sintra (Portugal) EUROPANET Association – IASI (Romania)