ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Science cafe https://sciencecafeforadults.eu/

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

3rd science cafe

EDRASE, as part of its participation in the European partnership Science Cafe for Adults, of the Erasmus+ program, held the 3rd Science Cafe, on June 21, 2022, in the auditorium of the 1st General Lyceum of Zografou, on the topic of “Climate change and Biodiversity”. The seminar was offered free of charge and aimed at

Training course on: ” Digital Immigrants Survival kit”

The Educational Activities Society (EDRASE, https://www.edrase.gr ), in collaboration with Training 2000 (It), Univ. of Porto (Pt), the European Foundation for Quality in Blended Learning (At), Oiko-Polis and EDUCOMMART are organizing a distance e-learning course on ” Digital Immigrants Survival kit” The training material was developed during the Erasmus + / “Digital Immigrants Survival Kit”

On line kick off meeting for “Cultural heritage and Gamification in Education”

On Wednesday , 23 of June 2021, the kick-off meeting of the Erasmus+KA227 project “Culture heritage and Gamification in Education” (CultGamEdu) took place online aiming to take the first step towards achieving its goals, review the partners’ tasks and schedule the first LTTA due to Covid 19 restrictions  in October 2021. CultGamEdu is a 24-month