ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Meeting in Pisa, Italy

The last meeting of the project partners took place in Pisa, Italy, where a dissemination conference was held.There, each partner presented the results, good practices and highlighted the need to continue the program if the opportunity arises.Evaluation of the individual practices of each partner and exchange of thoughts on the effects of interventions on students

DISK – Digital Immigrants Survival Kit

A new project was launched on 2019. The title is “Digital Immigrants Survival Kit” (DISK, 2019-1-PT01-KA204-060898). The consortium consists of 5 partners(3 adult education organisations, one university, and a specialist in course quality & Open Educational resources OER) with complementary skills, experiences and approach to adult education. The applicant is the University of Porto that will focus on adults

“Enhancing Digital Competence through Photography” (CICERO) – meeting in Portugal

Short Training Course As part of the “Enhancing Digital Competence through Photography” project (CICERO, 2018-1-SE01-KA204-039051), a training program was held in Portugal from 1 to 5/11/2019. The training took place in the cities of Porto and Póvoa de Varzim. Agenda of the raining: Friday, November 1st, 2019 Welcome of participants at the offices of Proandi