ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Science cafe https://sciencecafeforadults.eu/

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Final project meeting

During 29 & 3010/2021, the final meeting of the project “Enhancing Digital Competence through Photography” took place in Stockholm. The agenda of the meeting was the following: 1       Project finalization 1.1 Project economical report – final budget and templates will be send out within a week from the meeting 1.2 Project deliverables status Some files

Gamification in Education

KA227 – Strategic Partnerships for school education Title «Culture heritage and Gamification in Education» Culture heritage and Gamification in Education Gaming in Education and Cultural Heritage This ambitious program in which EDRASE participates, attempts to connect the objects of Cultural Heritage and Game strategy with education. It aims to use an application that supports digital

CICERO – Second Partner meeting of the project “Enhancing Digital Competence through Photography”

The 2nd partners meeting of the CICERO project took place in Malaga, Spain from 15 to 16 June 2021. The meeting included partners who participated live and remotely via video conference. Juan De Lucas and Sara Radiovic from the host organization Asociacion ARRABAL AID participated, Peter Mazohl from the European Initiative for Education and Messrs.

FAdE-in Teaching-Training event Syros (GR)

During Saturday 10 to Wednesday 14/7/2021 a teaching-Training event was organized in Syros island. The activities performed during this event were: Workshops, lectures, and hands-on activities dealing with: ▪ The flipped training approach in Adult Education ▪ Creation of Flipped courses ▪ Use of technology and digital competences in Flipped Adult Education ▪ The self-determined

FADE in – Intermediate meeting of partners

The partners’intermediate meeting of the FAdE-in project  (Flipped Adult Education) took place in Malaga, Spain, on 14-15 June 2021. It was attended by 3 members of the host organization (JUVANCE, Asociación sin ànimo de lucro / NGO), 1 member of EBI “Europäische Bildungsinitiative”, Austria, 1 member of Intermezzo Ungdomsorganisasjon, Norway and 3 members of EDRASE.

Call for applications CICERO photo competition

Call for applications CICERO photo competition The CICERO photo competition is an international competition with a focus on photography in public spaces and was launched by the CO-financed Erasmus project of the European Union CICERO (Enhancing Digital Competence through Photography). For the first time, the photo competition will be held under the motto “European Cultural