ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Project Elos

Project Elos – Quality review & recognition at policy level/ Elos QR Project Number: 517920-LLP-2011-NL-COMENIUS-CMP About Elos “On top of the world with Elos!” Elos is an educational concept which seeks to promote the European and international dimension in education. It is about preparing young people for a future in a society in which European

meeting in Ljubljana (Slovenia)

The third meeting was held under the program Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio (Lifelong Learning Programme-Grundtvig Learning Partner-ship), which participates acted. Participating organizations: EDRASE (Greece), Algaba de Ronda (Spain), Radio Radiccio (Italy), Glotta Nova (Slovenia), Sto-warzyszenie APERTO (Poland), Wise Owls (UK). We discussed the progress of the project and the

meeting in Ronda (Spain)

The second meeting was held under the program Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio (Lifelong Learning Programme-Grundtvig Learning Partner-ship), which participates acted. Participating organizations: EDRASE (Greece), Algaba de Ronda (Spain), Radio Radiccio (Italy), Glotta Nova (Slovenia), Sto-warzyszenie APERTO (Poland), Wise Owls (UK). We discussed the progress of the project and the

introduction – Act for Share

Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnership Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio” (I.K.Y contract number: 2013-1-IT2-GRU06-51812 5) This partnership includes 6 institutions from respective countries with competence to organize an European project within the framework of the Life Long Learning Programme. ALGABA DE RONDA-Spain, TENDA D’ELIA Gener@ion APS – Italy,

conference in Malaga

The conference was organized by SAFA Málaga (Colegio “SAFA-ICET”) together with the Universidad de Málaga. SAFA Málaga is the Spanish partner in the “Quality in Blended Learning” project. The event took place from 27-29/08/2015. The Multilateral Grundtvig Project develops quality criteria for Blended Learning focusing on learners’ needs. The first results of the project are available at the