ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Science cafe https://sciencecafeforadults.eu/

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

meeting in Ljubljana (Slovenia)

The third meeting was held under the program Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio (Lifelong Learning Programme-Grundtvig Learning Partner-ship), which participates acted. Participating organizations: EDRASE (Greece), Algaba de Ronda (Spain), Radio Radiccio (Italy), Glotta Nova (Slovenia), Sto-warzyszenie APERTO (Poland), Wise Owls (UK). We discussed the progress of the project and the

meeting in Ronda (Spain)

The second meeting was held under the program Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio (Lifelong Learning Programme-Grundtvig Learning Partner-ship), which participates acted. Participating organizations: EDRASE (Greece), Algaba de Ronda (Spain), Radio Radiccio (Italy), Glotta Nova (Slovenia), Sto-warzyszenie APERTO (Poland), Wise Owls (UK). We discussed the progress of the project and the

introduction – Act for Share

Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnership Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio” (I.K.Y contract number: 2013-1-IT2-GRU06-51812 5) This partnership includes 6 institutions from respective countries with competence to organize an European project within the framework of the Life Long Learning Programme. ALGABA DE RONDA-Spain, TENDA D’ELIA Gener@ion APS – Italy,

conference in Malaga

The conference was organized by SAFA Málaga (Colegio “SAFA-ICET”) together with the Universidad de Málaga. SAFA Málaga is the Spanish partner in the “Quality in Blended Learning” project. The event took place from 27-29/08/2015. The Multilateral Grundtvig Project develops quality criteria for Blended Learning focusing on learners’ needs. The first results of the project are available at the

introduction – Blended Learning

ERASMUS+ EDRASE participates in a LLP/Grundtvig Multilateral Project with the title: Blended Learning Quality –  Concepts Optimezed for Adult Education / BLAdEdu (PROJECT NUMBER-539717-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP). Other partners are:  Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” ,Roma, Italy Federazione Culturale “Europaclub” Roma        , Italy, European Initiative for Education/Europaische Bildungsinitiative Wiener Neustadt Austria Vienna University of Technology (TU

partners

  Algaba de Ronda, Andalucía, España,http://www.algabaderonda.com   DIGILAB CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E SERVIZIO DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMAhttp://digilab.uniroma1.it/   European Initiative for Education/Europaische Bildungsinitiative, Wiener Neustadt, Austriahttp://www.advanced-training.net/   Federazione Culturale “Europaclub” V.F. Ferraironi, K10 00183 Roma, Italia   Fundacion Escuelas Profesionales „Sagrada Familia”, Malaga, Españahttp://www.safa.edu/   Stowarzyszenie APERTO, Koszalin, Polandhttp://www.aperto.org.pl/   Tenda Di Elia